Home 2019-02-20T09:18:37+00:00


Subista Saving & Credit Co-operative Ltd!!!

यस सुबिस्ता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम २०६५ श्रवण १० गते डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता गरी यसको बिधिगत स्थापना गरिएको हो । रु २१५०००० चुक्ता पुजि राखि सुरु गएिको यस संस्थाको आ ब२०७४÷२०७५  को अन्त सम्ममा रु ३,१८,३९,००० पुगि सकेको छ । हाल यस संस्थाको नाममा घरजग्गा खरिद गरि संस्थाकै नाममा नयाँ भवन निमाण सम्पन्न गरी संस्थाको आफ्नो भबनमा कार्यालयबाट दैनिक कारोबार संचालन गर्दै आईरहेको छ ।

 

Details

Contact Us Today


Our Services